Deelnemers

Deelnemers

Sinds de oprichting van Mankracht Rotterdam is het professionele netwerk gegroeid naar 420 deelnemers. Het netwerk is divers: alle sectoren zijn vertegenwoordigd.

Belangstellenden kunnen zich als deelnemer aanmelden door het contactformulier in te vullen, of een mail te sturen aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Donaties

Mankracht Rotterdam vraagt jaarlijks een donatie van de deelnemers. Voor 2018 heeft het bestuur van Mankracht de donatie gesteld op minimaal € 30 per deelnemer. De donatie is niet verplicht, maar is nodig om de activiteiten van Mankracht vorm te geven.

De donatie kan worden voldaan door het minimumbedrag van € 30 over te maken naar Stichting Mankracht, op bankrekeningnummer:  NL 54 RABO 0156 4242 90, o.v.v. Donatie 2018.

 

Sponsoring

Mankracht heeft een deelnemersbestand van 420 personen. Het netwerk is ideaal voor bedrijven, instellingen of organisaties die een specifieke marktbenadering zoeken.

Lokale maatschappelijk, culturele en politieke activiteiten gericht op homo-emancipatie worden in de publicitaire activiteiten van Mankracht Rotterdam meegenomen.

Daarnaast biedt Mankracht bedrijven en instellingen de mogelijkheid te adverteren via de website. De jaarlijkse bijdrage hiervoor bedraagt € 200,-.

De inkomsten van de stichting bestaan vooralsnog uit donaties van deelnemers en sponsorbijdragen van bedrijven. Het bankrekening is: NL 54 RABO 0156 4242 90 t.n.v. Stichting Mankracht Rotterdam.

Stichting Mankracht Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.