Over Mankracht Rotterdam

Netwerk

Mankracht Rotterdam is de naam van het Rotterdamse netwerk voor gay professionals die graag, buiten of naast het bestaande kroegencircuit, gelijkgestemden ontmoeten. Mankracht Rotterdam organiseert iedere 3e donderdag van de maand van 18.00 tot 21.00 uur een borrel.

 

Borrel

Bij elke bijeenkomst wordt een bekende of minder bekende gay professional op de Mankrachtkruk aan de tand gevoeld door onze interviewers Jos Hooyschuur, Kees Vrijdag, Joop van Boven of Roeland Joanknecht. Elk gesprek heeft een thema waarover gediscussieerd kan worden.

Mankracht Rotterdam, gestart in januari 2009, is een initiatief van Marc Fonville, Frank de Laat en Pieter Grootenboer. Mankracht Rotterdam heeft een gezelligheidskarakter, maar voorziet ook in een maatschappelijk netwerk. Vanuit dit netwerk kunnen allerlei activiteiten worden georganiseerd zoals presentaties, diners, excursies en dergelijke. Suggesties, ideeën en bijdragen in hand- en spandiensten zijn meer dan welkom!

 

Borrellocatie

De netwerkborrels vinden in 2018 plaats bij:

  • Ferry Rotterdam, Westblaak 127. 

 

Privacy verklaring Stichting Mankracht Rotterdam


Stichting Mankracht Rotterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Stichting Mankracht Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
De persoonsgegevens die Stichting Mankracht Rotterdam verwerkt, zijn uw e-mailadres en uw voor- en/of achternaam. Stichting Mankracht Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens omdat u heeft aangegeven onze activiteiten te willen volgen en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij sturen u gemiddeld twee keer per maand een e-mail met informatie en activiteiten van Stichting Mankracht Rotterdam. Stichting Mankracht Rotterdam verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting Mankracht Rotterdam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Stichting Mankracht Rotterdam bewaart uw gegevens uitsluitend zolang u zelf aangeeft de activiteiten en ontwikkelingen te willen ontvangen.
 
Stichting Mankracht Rotterdam heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   dan verwijderen wij deze informatie.
 
U heeft krachtens de AVG het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account via de link onderaan onze berichten. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Mankracht Rotterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, MRZ en BSN zwart. Stichting Mankracht Rotterdam zal binnen enkele dagen op uw verzoek reageren.

Stichting Mankracht Rotterdam wijst u op  de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze Link.  Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact met ons op. Het bestuur van Stichting Mankracht Rotterdam is te bereiken via e-mail, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .