Jaarverslag 2011

Financieel Verslag Stichting Mankracht Rotterdam 2011

Het jaar 2011 kenmerkt zich door hogere uitgaven en minder inkomsten uit donaties. Per saldo heeft de Stichting dus iets ingeleverd van haar reserve (EUR 241,17). Die reserve was echter beschikbaar en diende ook ter realisering van onze doelen. Zo heeft de Stichting meer geld besteed aan activiteiten als de Nieuwjaarsborrel en de Eurogames borrel. Ondere andere is bij die laatste activiteit een DJ ingehuurd en hebben wij ook de Stichting Eurogames gesponsord.

Het aantal donateurs viel, ondanks het groeiende aantal bezoekers, dit jaar helaas tegen. In 2010 kon de Stichting nog rekenen op de steun van ruim 80 donateurs. In 2011 is dit gehalveerd, naar circa 40 donateurs. Dit aantal moet in 2012 omhoog en het bestuur heeft het werven van donaties dan ook hoog op de agenda staan. De Stichting dient immers nog te groeien in haar eigen vermogen zodat een solide basis ontstaat om de activiteiten van Mankracht te financieren en om garant te kunnen staan voor (grotere) activiteiten (debat, kerstdiner, etc.). Het doneren blijft overigens gebaseerd op vrijwilligheid en is geen verplichting en mag de laagdrempeligheid van Mankracht Rotterdam niet in de weg staan.

De vaste kosten voor de Stichting zijn ongeveer gelijk gebleven, zoals kosten voor het beheer van de website en de zakelijke rekening bij de Rabobank. Verder waren er uiteraard bestuurskosten en kosten voor vrijwilligers, met name in de vorm van cadeau- en/of consumptiebonnen.

Ondanks de teruglopende donaties kon het jaar 2011 weer positief afgesloten worden met een bescheiden reserve zodat de Stichting ook het komende jaar haar activiteiten kan ontplooien.

Het penningmeesterschap gaat dit jaar over op Marc Fonville die op zijn beurt het voorzitterschap overdraagt aan de penningmeester.

Namens het bestuur

Pieter E. Grootenboer

Penningmeester