Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 opende met een positief saldo van 1.634,80 euro.

 

 

In 2013 brachten de deelnemers van Mankracht Rotterdam 1690 euro op aan donaties.

De Betere Beheerder sponsorde Mankracht Rotterdam met 250 euro.

 

In januari organiseerde het bestuur de traditionele Nieuwjaarsborrel.

Engels serveerde 1 glas cava van het huis en het bestuur idem. Kosten 262,50 euro.

 

Aan het dinerconcert in Luxor Theater, dat in mei plaats vond in het kader van Operadagen Rotterdam, namen 12 mannen deel. De helft kreeg reductie vanwege hun donateurschap. Ze betaalden 40 euro ipv 50. De totale kosten van het dinerconcert bedroegen 630 euro, de bijdragen van deelnemers 585 euro.

 

Aan de barbecue, die op 15 augustus plaatsvond op het dakterras van Engels, namen 29 mannen deel. Bijdragen: 635 euro, 25 euro p.p. voor niet donateurs, 20 euro voor donateurs. Engels bracht in rekening: 825 euro.

 

De kosten voor het gebruik van de bankrekening bij de Rabo Bank waren 150,26 euro.

De kosten van webhosting waren dit jaar laag, zijnde 27,23 euro.

Voor het interview met Paul Hofman is 20 euro aan reiskosten gedeclareerd.

 

De rekening voor het Kerstdiner op 29 december in het restaurant van het Wereldmuseum bedroeg 2199,77 euro. Een bedrag van 1950 euro werd in 2013 voldaan; de rest in 2014. De rekening werd voor het grootste deel gedekt door de bijdragen van de 28 deelnemers aan het diner, zijnde 1930 euro. Donateurs betaalden 65 euro, niet donateurs 75 euro.   

 

2013 sloot af met een positief saldo van 2.859,81 euro.