Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

 

Het jaar 2012 opende met een positief saldo van 1597,87 euro.

 

In 2012 brachten de deelnemers van Mankracht Rotterdam

1960 euro op aan donaties.

 

De kosten voor het gebruik van de bankrekening bij de Rabo Bank bedroegen 132,05 euro.

De jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel was 24,08 euro.

 

Als vergoedingen voor het optreden van de jonge violist Niek Baar in februari, de rondleiding door conservator Piet de Jonge tijdens de Raw Art Fair in maart, en het optreden van Alexander tijdens het Kerstdiner, is door het bestuur in totaal 300 euro beschikbaar gesteld.

 

Aan Engels Restaurants Zalen is voor de Nieuwjaarsborrel, het feest in juni en bonnen en wijn voor sprekers, 794,59 euro betaald.

Voor het onderhoud van onze website ontving ROX Media een bijdrage van 107,10 euro.

 

De rekening voor het Kerstdiner in restaurant La Stanza bedroeg 2135,25 euro. Dit bedrag werd voor het grootste deel gedekt door de bijdragen van de deelnemers aan het diner, zijnde 1960 euro. Donateurs betaalden 65 euro, niet donateurs 75 euro.   

 

2013 opende met een positief saldo van 1634,80 euro.